MONTÁŽ


 

1. Nákres

 

V nákresu byste měli znázornit vše nezbytné pro montáž: panely s rozměry, konektory a transformátory.

V případě malých projektů tento krok není nutný.

 

2. Připojení transformátoru k síti.

Dle české právní úpravy může manipulovat s el. proudem pouze osoba k tomu oprávněná.

Každý transformátor musí být připojen k síti a musí být dobře přístupný.


3. Nařezání panelů

Nařežte panely na požadované rozměry (podle nákresu). Použijte běžné nářadí pro řezání sádrokartonu. Nepoužívejte laser.

Upozornění: Na panelech nesmí zůstat kovový odpad. Při vzájemném kontaktu může dojít ke zkratu.


4. Připevnění panelů

Nalepte a přišroubujte panely na nosič (7 vrutů/m2). Pro připevnění na kovové lišty použijte šrouby PixSCREW™ a pro připevnění do dutých materiálů a sádrokartonu použijte šrouby PixANCHOR™.


5. Připojte panely

Umístěte konektory na hranu panelu. Každý konektor je vybaven dvěma klipsy. Každý z nich musí být umístěn z boku „obkročmo“ na jedné z hliníkových vrstev. Panely propojte pomocí konektoru PixCABLE Bridge™.

Vložte hlavní konektor PixCABLE™Alim do zdířky output transformátoru a poté jeho klipsy na hlavní panel.

6. Otestujte spojení

Zapojte panely do elektrické sítě, zapíchněte jednu LED do každého panelu a ověřte tak, že vše funguje správně.


7. Vyzdobte si povrch panelu

Vyzdobte si panely: respektujte běžná pravidla pro použití tapet, nátěrů a obložení. V případě, že jste použili panel Mousse™, je zapotřebí nejdříve nanést nátěr.

POZOR: Dekorační materiál na panelu nesmí být tlustší než 1,5 mm.


8. Připíchněte světla

Za pomoci PixTOOL™ připíchněte světla a nezbývá už jen obdivovat výsledek.