NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY


Pokud níže nenajdete odpověď na váš dotaz, tak nás prosím kontaktujte.

Ne, PIXLUM produkty jsou určeny pouze k vnitřnímu použití.
Ano, PIXLUM produkty jsou v souladu se všemi Evropskými normami a omezeními vzhledem k hořlavosti, elektrické energii a fotobiologii. Pro více informací na toto téma se prosím podívejte na stránky věnující se produktům a na na nich uvedené odkazy na technické listy.
Na tohle není žádné omezení. Transformátory mají výkon až 150W. Pokud potřebujete více, stačí použít více transformátorů a přizpůsobit svůj projekt. Pro více informací nás kontaktujte.